Leveransvillkor

Leveransvillkor

Alla leveranskostnader avser priset fritt Belysningspartners lager om inget annat anges. För ev. transportskador ansvaras ej, kontrollera emballage och vara vid mottagandet.

Priser

Om priser anges avser de alltid exklusive moms, 25%. Vi reserverar sig för ev. prishöjningar som ligger utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor

Kredittid normalt 20 dagar netto om inte annat överenskommits. Sedvanlig kreditprövning görs. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8%. Eventuella anmärkningar mot faktura ska göras inom 8 dagar efter mottagandet för att gälla.

Retur

Ev. återköp görs av om varan returneras i oskadat skick i originalförpackningen med ett returavdrag på 20%. Om varan inte är i fullgott skick har vi rätt till större returavdrag. Specialanpassade eller förändrade produkter återköps inte. Alla produktreturer måste i förväg godkännas av oss.

Garanti

Garantitiden är normalt 2 år, om inte annat anges, med undantag för ljuskällor samt liknande förbrukningsartiklar.

Ansvar

Vi ansvarar ej för någon typ av följdkostnader som kan uppstå på grund av felaktig produkt eller om man inte följt montageanvisningar. t ex: indirekt skada för köpare eller vara som överlåtits till tredje part.